Knihovní a výpůjční řád

Odborná knihovna ČAP (dále jen knihovna) rozšiřuje vzdělávací činnost České asociace pojišťoven.
Profilem fondu, vyvíjenou činností a zaměřením poskytovaných služeb má charakter odborné a speciální knihovny.
Knižní fond je spravován v automatizovaném knižním systému „Clavius", ve kterém je průběžně aktualizován on-line katalog všech druhů informačních dokumentů.
Knihovna svou činností poskytuje objektivní a nestranné informace a zaručuje nezávislou informovanost všech svých uživatelů.

Knihovní a výpůjční řád Stáhnout PDF

Ceník poplatků

 Cenik-Knihovny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kategorie uživatelů A: zaměstnanci ČAP
Kategorie uživatelů B: ostatní