ČAP logo

Nepodcenit rizika

znamená zabezpečit své blízké nebo sebe pro případ smrti, vážné nemoci, trvalých následků nebo invalidity.